Itt járunk :: Historia DomusCHAT
Historia Domus

Historia Domus = A Ház története. Minden plébánián vezetnek egy könyvet, amelyben a plébániához, a hozzá tartozó egyházközségekhez, templomokhoz kapcsolódó fontos eseményeket, történeteket rögzítik. Általában a plébános vezeti a könyvet. Ezért nem mindig csak  a száraz tényekkel, hanem szubjektív meglátásokkal is találkozunk a történetek kommentálásakor. A Historia Domus naplószerű, folyamatosan vezetett évkönyv. A honlapon a múlt rövid összefoglalása után 1989-től rögzítjük azokat az  eseményeket, történéseket, melyek meghatározzák életünket. Beszélgetéseink, múltba révedő szemlélődéseink során folyamatosan bővítjük emlékezéseinket is.