SELECT visitorCount FROM itworx.visitor_count WHERE vallalatId = '431' Szent Erzsébet
Itt járunk :: Hírmondó - Szent ErzsébetCHAT
Szent Erzsébet
Útravaló a következő hétre

Árpád-házi Szent Erzsébet

Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk!

 

 

November 15.: Évközi 33. Vasárnap

A Szentmise olvasmányai:

  1. Dán 12,1-3 – A végső napokról szól az Úr, azokról a napokról, amikor az Istenben hívők népe megszabadul.

  2. Zsid 10,11-14. 18 - Szent Pál arról ír a zsidóknak, hogy Krisztus egyetlen áldozata mindörökre tökéletessé tette a szenteket.

  3. Mk 13,24-32 – Jézus szintén a végső napokról beszél tanítványainak, amelynek napját, óráját senki sem tudja, csak egyedül az Atya.

Ö r ö m h í r

A világ végéről sokan, sokféleképpen beszéltek, s beszélnek napjainkban is. Sőt pontos idejét is megjósolták már nem egyszer… Pedig írva vagyon: „azt a napot vagy órát senki sem tudja.” Ezek az ún. apokaliptikus képek elgyengíthetnek, de akár meg is erősíthetnek bennünket. Sosem lankadhat buzgóságunk Isten szeretete iránt. Nem ringathatjuk magunkat abba az álomba, hogy úgyis messze van még, mert lehet az a bizonyos nap holnap lesz. Minden jócselekedetünk Isten országát hozza közelebb hozzánk, és a végítélet napjának eljövetele megtartja bennünk az erkölcsi rendet. Ne fecséreljük hiábavalóságokra azt az időt, amit kaptunk, hanem jól használjuk fel!

November 19. - Árpád-házi Szent Erzsébet

Erzsébet (Elizabeth) azt jelenti: ’az én Istenem megismert’. II. András és Merániai Gertrúd házasságából született 1207-ben. Már gyermekségében buzgólkodott a jó cselekedetekben. Ártatlanul, szűzen lépett házasságra, -atyja akaratára- IV. Lajos türingiai tartománygróffal. Három gyermeket szült. Édesanya volt, de mértékletesen, önmegtartóztatóan élte életét. A szegényeket felruházta, az éhezőknek enni adott, a zarándokokat befogadta, a betegeket meglátogatta. Férje halála után a szegénységet választotta. Sok megpróbáltatás után 1231-ben 24 évesen halt meg Marburgban. Már halálakor nyilvánvaló lett mekkora volt szentsége, tisztasága, egyszerűsége, méltósága, könyörületessége. Csodáiról legendák zengnek. Halála után négy évvel már szentté avatták.

November 21. – A Boldogságos Szűz Mária Bemutatása a templomban

Jakab apostol apokrif (rejtett) ősevangéliumában olvashatunk arról, hogy Máriát három éves korában a szülei a templomban felajánlották Istennek. A keleti egyház már igen korán megemlékezett erről az eseményről, a nyugati egyházban XI. Gergely pápa (1329-78) engedte meg ennek az eseménynek az ünneplését. Végül IV. Sixtus (1471-1484) pápa terjesztette ki az egész egyházra 1472-ben. A Katolikus Karitász védőszentje.

November 27. 17 00– Biblia Kör a kapolcsi könyvtárban

 

Írta és szerkesztette Tímár Ildikó Ágnes Kapolcs