SELECT visitorCount FROM itworx.visitor_count WHERE vallalatId = '431' Isten áldotta Újesztendőt!
Itt járunk :: Hírmondó - Isten áldotta Újesztendőt!CHAT
Isten áldotta Újesztendőt!
Útravaló a következő hétre.

Szeretettel, Isten áldását kérve minden kedves Látogatónknak!

Ősök Háza Csapat

2016-ban is:

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Megjelent a mi Urunk, Istenünk: ő a királyunk, övé az erő és a hatalom.”

Január 3.: Karácsony utáni 2. vasárnap

A Szentmise olvasmányai:

 

  1. Sir 24,1-4; 12-16 – Sirák fia arról beszél, ahogy Isten bölcsessége a választott nép között lakozott. Ez a megszemélyesített bölcsesség a Fiú, az Ige előképe, aki emberré születve végleg velünk marad.

  2. Ef 1,3-6; 15-18 – Szent Pál szerint Isten arra rendelt minket, hogy fogadott fiakká legyünk Jézus Krisztus által.

  3. Jn 1,1-18 – János arról szól, hogy a Törvényt Mózes által kapta a választott nép, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg, mert az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

 

 

 

Ö r ö m h í r

 

Jézus nevének január 3-án van a liturgiába visszakerült emléknapja. Isten azt akarta, hogy Mária és József Jézusnak nevezze a Szentlélek által fogant gyermeket. Jézus, a Szabadító, a Megváltó, aki megszabadít minket bűneink bilincseitől. Benne van üdvösségünk, az esendő ember reménysége. Isten őáltala nyilatkoztatta ki magát. „Az Ige testté lett, s közöttünk lakott.” Magára vette, s maga is átélte emberként gyengeségeinket, kísértéseinket, mert csak ezáltal lehet megértő bíránk.
A „közöttünk élt” tanúsítja a velünk való egységet. Jézus nem hírnök akart lenni, mint Keresztelő János, hanem a történelemben való megjelenésével megvalósította küldetését, s bebizonyította, hogy bárki bármikor az üdvösség útjára léphet. Az Atya akaratából jött, Ő tette meg közvetítővé és a kegyelem forrásává. S megígérte, hogy örökké velünk marad, az idők végezetéig. „A megtestesült Ige, az üdvösség egyetlen forrása.”

 

Január 6 – Urunk megjelenése (Vízkereszt)

A latinul Epifánia ünnepének eredete a III. századra nyúlik vissza. A keresztények kezdetben ezen a napon ünnepelték Jézus betlehemi születését, valamint megkeresztelkedését a Jordánban. A mai szentmise római rítusa leginkább a bölcsek hódolatát emeli ki. Ez volt az első jele annak, hogy Jézus nem csak egyesekért, hanem mindenkiért jött e világra, küldetése tehát egyetemes. Vízkereszt ünnepe arra hív bennünket, hogy a napkeleti bölcsekkel együtt mi is induljunk el az Úr Jézus keresésére, és ha rátaláltunk adjunk neki ajándékot, és meg fogjuk tapasztalni, hogy leginkább mi leszünk azok, akik ajándékot kaptunk.

Írta és szerkesztette: Tímár Ildikó Ágnes