SELECT visitorCount FROM itworx.visitor_count WHERE vallalatId = '431' Húsvét 6. vasárnapja
Itt járunk :: Hírmondó - Húsvét 6. vasárnapjaCHAT
Húsvét 6. vasárnapja
Útravaló

Május, a Szűzanya hónapja

Az Imaapostolság szándékai:

Egyetemes: Hogy a világ összes országában a nőket tiszteljék és becsüljék, és hogy kellően értékeljék az ő szociális tevékenységüket.

Evangelizációs: Hogy a családok, közösségek és csoportok között terjedjen a békéért és az evangelizációért imádkozott rózsafüzér gyakorlata.

 

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.

 

 

Május 1.: Húsvét 6. vasárnapja (Tömegtájékoztatási világnap)

 

A Szentmise olvasmányai:

 

  1. ApCsel 15,1-2. 22-29 – Jeruzsálemben határozatot hoznak, annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy a pogányoknak tartani kell-e a zsidó szokásokat, és körül kell-e metélkedniük, vagy anélkül is üdvösségre juthatnak.

 

  1. Jel 21,10-14. 22-23 – János apostol látomásában a megdicsőült egyházról beszél.

 

  1. Jn 14,23-29 – a Vigasztaló, a Szentlélek, akit Jézus nevében elküld az Atya, megtanítja az embereket mindenre, általa, az ő segítségével eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus tanított.


 

Örömhír

A világ békére áhítozik, mégis békétlenségben él. Békétlenség van ember-ember között, népek, országok között, de békétlenség van önmagunkban is. Pedig Jézus, tanítása által olyan békét hagyott ránk, amely megnyugvást hoz a szívekbe, s ezáltal emberi kapcsolatainkba.
Május első vasárnapja, az édesanyák ünnepe. Az ő ölelő karjaikban is megnyugvást lel a gyermeki szív. Az önfeláldozó anyai szeretet az, mely ezt élteti. Dobban a szív, és a nagymamák csendes imái töltik meg a levegőt. Ez az a nap, ez az a pillanat, amikor Krisztus békéje jelenvalóvá válik a családi harmóniában is. A békétlenség tudjuk nem vezet jóra, és nem oldja meg a problémáinkat. Nem lehetünk haragban Istennel, mert ez egyoldalú harag, hiszen ő akkor is szeret minket, ha Őt okoljuk sikertelenségeinkért, betegségeinkért, mindazért, ami rossz érzéssel tölt el bennünket. Pedig soha nem lenne szabad elfelejtenünk, hogy Isten szeret minket, és mindenkor jót akar nekünk. Békét hagyott ránk, azért, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és ne csüggedjen. S Jézus megígérte, hogy az Atya az ő nevében elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket, aki „megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent…” A pünkösd ünnepe lesz ez. Mert ígéretét beváltotta, s valóban megvalósult a gondoskodás, amely mindent átfog, és mindent magában foglal. A Vigasztaló által van mind a mai napig segítségünkre a legnehezebb helyzeteinkben is. Az, hogy mi szabad döntéseinkben mégis a békétlenség mellett döntünk, az a mi emberi gyöngeségünk. Ezen a mai napon azonban, ha tehetjük (és miért is ne tehetnénk), álljunk meg egy röpke pillanatra, öleljük át édesanyánkat, aki nekünk életet adott, vagy ha nem lehet már velünk, gondolatban üljünk mellé és legyen végre megbocsátás és béke a szívünkben. Ez fog a jóra vezetni, ez fogja feloldani konfliktusainkat, ez hozza meg életünkbe a boldogságot.

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön Isten kedveltjeinek.” (Lk 2,14)

Május, a Szűzanya hónapja

A nyugati egyházban az ünnep gyökerei visszanyúlnak egészen X. Alfonz (megh. 1284-ben), Castiglia királyának időszakába, mivel ő volt az, aki a májusi hónapot összekapcsolta a Boldogságos Szűz Mária személyével, megkoronázva és énekekkel magasztalva. Ezek után már folyamatosan terjedt a hónaphoz kapcsolódó Mária-tisztelet. A XVI. században Néri Szent Fülöp biztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeket, és zengjenek énekeket a köszöntésére. A XIX. században a szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése után (1854) még inkább erősödött a Mária-tisztelet. A pápák is jóváhagyták mindezt. Május hónapban a Máriát tisztelő hívek mind a mai napig összejönnek a litánia elvégzésére.

A litánia kifejezés a görög litaneuó=könyörgök szóból származik. Az általunk oly jól ismert loretói litánia a Loreto városának bazilikájában lévő Szent Házból származik. Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban tartózkodott és ott meghallotta ennek énekét, feljegyezte azt imakönyvébe és elkezdte terjeszteni. Olyannyira népszerű lett, hogy VIII. Orbán pápa 1691-ben megtiltotta a különböző templomokban énekelt Mária-litániákat, és egyetemes használatra a loretói litániát rendelte el.

Május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító napja

295-ben, Alexandriában született, és kiváló nevelést kapott. Részt vett a 325-ben tartott niceai zsinaton, mint Alexandria püspökének titkára és diakónusa. Az ariánus válság idején számos alkalommal száműzetésbe kényszerült. Ugyanakkor mindvégig kitartott a niceai zsinat határozatai mellett. Az igaz hit védelmezőjeként tartja őt számon mind a keleti, mind a nyugati egyház. 373. május 2-án halt meg.

Május 4. Szent Flórián vértanú napja

A legendája szerint Noricumban szolgált katonaként, majd kiszolgált katonaként és princeps officiként. A Diocletianus császár uralkodása alatti keresztényüldözéskor a Laureacumban elfogott negyven keresztény segítségére sietett. Amikor odaért ő maga is megvallotta hitét, ezért előbb megbotozták, majd halálra ítélték. Flóriánt kővel a nyakában az Enns folyóba dobták. Testét egy Valeria nevű özvegy temette el. III. Lúciusz pápa 1138-ban Rómába vitette ereklyéit. Flórián a tűzoltók, a pékek, a serfőzők, a kéményseprők és kovácsok védőszentje.

Május 7. Boldog Gizella, a veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének napja

II. Civakodó Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő lányaként született, 984-ben, valószínűleg a Regensburg melletti Abbach kastélyban. István magyar királlyal 996-ban Kölnben kötött házasságot. Ezután Gizella Veszprémbe költözött, ahol székesegyházat és apácazárdát is alapított. Egy gyermekük született, Imre herceg, aki azonban egy sajnálatos baleset következtében fiatalon elhunyt. Amikor férje is meghalt, Gizella szembekerült Orseolo Péterrel, aki megfosztotta őt hatalmától és házi őrizetben tartotta. III. Henrik bajor lovagjainak segítségével sikerült végül megszöknie. Élete utolsó éveit szerzetes nővérként Passauban töltötte. 1059. május 7-én halt meg, csontereklyéje 1996-ban került a veszprémi székesegyházba.


 

Híreink


 

Kedves testvérek!

Májusban, hétfő kivételével minden nap 18 órától Litánia a kapolcsi Szentháromság templomban!! Énekeljünk együtt minél többen!

Május 7-én, délután 17 órakor egyházi énekkör a petendi teleházban. Mindenkit szeretettel várunk!

„Magatok közt zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak!” (Ef 5,19)

Írta és szerkesztette: Tímár Ildikó Ágnes