SELECT visitorCount FROM itworx.visitor_count WHERE vallalatId = '431' Advent 2. vasárnapja
Itt járunk :: Hírmondó - Advent 2. vasárnapjaCHAT
Advent 2. vasárnapja
Útravaló a következő hétre

 

A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.”

December 6.: Advent II. vasárnapja

A Szentmise olvasmányai:

 

  1. Bár 5,1-9 – Báruk próféta azzal buzdít, hogy Isten nem hagyja el az ő népét, hamarosan véget ér a fogság, s azután boldog élet vár rájuk Isten irgalmával és igazságosságával.

  2. Fil 1,4-6, 8-11 – Pál apostol örömmel emlékezik meg a filippiben élő közösségről, mert az ott élők kezdetektől fogva közösséget vállalnak az evangéliummal. Imádkozik értük, hogy egyre inkább gyarapodjanak helyes ismeretben, megértésben és szeretetben.

  3. Lk 3,1-6 – Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében János a Jordán környékén a megtérés keresztségét hirdeti, és Izajás próféta szellemében készíti fel kortársait a Messiás fogadására.

 

 

Ö r ö m h í r

Keresztelő János Jézus tevékenységét vezeti be, ezért fellépésének egyértelmű meghatározása Jézus nyilvános működésének idejét is elhelyezi számunkra a világtörténelemben. A felsorolt politikai és vallási vezetők által hirdetett próféciák arra ösztönzik Jánost, hogy elinduljon a neki kijelölt úton. A pusztában meghallja az Úr szózatát, s ahogy megírta Izajás próféta; ő lesz az, aki hirdeti a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára (a keresztség ugyanis a bűnbánat és a megtérés kifejezésére szolgált, arról biztosította a megtérőt, hogy a végítéleten számíthat az Isten bocsánatára), ő lesz a pusztába kiáltó szó.A mondat eredetileg a babiloni fogságban élő izraeliták hazatérését hirdette meg. A héber szövegben a „puszta” szó nem a „kiáltó” hangjához, hanem az útkészítéshez kapcsolódik. A próféta (Deutero-Izajás) felhívása szerint a hazatérők számára a pusztában kell megfelelő utat készíteni, mert Isten – az „Úr” – azon keresztül vezeti majd vissza népét Izrael földjére. Az újszövetségi használat a Hetvenes fordításra alapozódik. Ebben a „puszta” a „kiáltónak”, azaz a hírnöknek a helye, aki onnan hirdeti meg az „Úr” (Isten) érkezését. Az Úr szó szövegünkben már Krisztusra vonatkozik. Keresztelő János feladata éppen az volt, hogy mint pusztai hírnök a Krisztus előtti útkészítésre szólítson fel.” Mai életünkben is szükségünk van arra, hogy úgy hirdessük Krisztus üzenetét, mint tette azt János: Őt hallgassátok, mert neki számunkra is van mondanivalója, van útmutatása, csak arra van szükség, hogy mindez halló fülekre és befogadó szívekre találjon.

 

December 6. – Mürai Szent Miklós püspök
 

A kis-ázsiai Lükia tartománybeli Patarában született. Egy pestisjárvány alkalmával elveszítette szüleit, ezután egész vagyonát szétosztotta a szegények között. Szentföldi zarándoklatából hazatérve Müra püspökekévé választották., Életéhez számos legenda szövődött, melyek közül a legismertebb: Egyszer az éj leple alatt, három szűz lány szobájába, három arannyal teli kendőt dobott be, mert elszegényedett apjuk prostitúcióra akarta őket kényszeríteni. Miklós jóvoltából azonban a lányok férjhez tudtak menni, s így megmenekültek a gyalázattól. Megszámlálhatatlan azoknak a történeteknek a száma, amelyek a segíteni siető Miklósról szólnak, különösen gyermekek esetében. Az egyik ilyen történet szerint egy gonosz vendéglős elcsábított három iskolás fiút, majd megölte őket, és mint a húst szokás, só közé egy hordóba rejtette a holttestüket. Miklóst egy angyal figyelmeztette az esetre, mire ő megjelent a vendéglős házánál, föltámasztotta a gyermekeket és megbüntette a bűnöst. A 11. században keletkezett a három megölt gyermek története, amit hamarosan dramatizálva is megjelenítettek. Az ártatlan gyermekek napján, december hatodika előestéjén előadott püspökjátékból bontakozott ki a közismert Miklós-est: a gyermekek meglátogatása, kikérdezése és megjutalmazása.

 

December 8. – A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása
 

Latinul Immaculata Conceptio, régi nevén „Asszonyunk Máriának foganata”. Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint sokan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már édesanyja, Anna méhében való fogantatásától mentes volt az egész emberiséget terhelő eredendő bűntől. Az ünnep értelme felől időpontja (dec. 8.) is egyértelműen eligazít. December 8-ától szeptember 8-áig, Mária születésnapjáig (Kisasszony napja) kerek 9 hónap telik el. A középkor derekán már teljes virágában pompázó doktrína, azonban csak meglehetősen későn, 1854-ben vált IX. Pius intézkedése nyomán dogmatikus hittétellé, s hirdette: „A Boldogságos Szűz Mária létének első pillanatától kezdve mentes volt az eredeti bűntől és minden más bűntől” és tiszta maradt egész élete folyamán. Az ünnep jól illeszkedik az adventi idő várakozásába.

 

December 12. – A Guadalupei Szűz Mária
 

Szent Juan Diego egy épp szentmisére igyekvő indián látomásaiban kételkedő püspök jelet kérve, Mária kasztíliai rózsákat küldött, amit Diego a kötényében (tilma) vitt el a számára. Amikor az indián a kötényéből a virágokat a földre szórta, ámultan látták, hogy a kötényen egy egész alakos Máris-kép volt látható. Ez a tilma a Guadalupei szentély igen féltett kincse, melyet ma egy 12 ezer hívőt befogadó bazilika rejt. A Mária-jelenések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Közép- és Dél-Amerika lakossága keresztény hitre térjen. 2002. július 31-én II. János Pál pápa itt avatta szentté a guadalupei látnokot.

 

 

December 11. 17 00 – Biblia Kör

Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.” Lk 1,28

Helyszín: Kapolcs Könyvtár

 

Várj reám, s én megjövök,
hogyha vársz nagyon.
Mondta volt az Úristen
egy bíbor hajnalon.”

-Shrenk Éva-

Írta és szerkesztette: Tímár Ildikó Ágnes